Jambi Daily

Media Online Publik Aksara Propinsi Jambi

Perjalanan Betuah (55)

2 min read

JAMBIDAILY JURNAL – Berbagai nama tempat yang telah dijalani oleh Al Haris-Sani dalam perjalanan politik (roadshow) adalah nama-nama tempat yang telah terpatri dalam Kerajaan Jambi Darussalam.

Menurut S Budhisantoso, dkk di dalam bukunya “Kajian dan Analisa Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jamb, disebutkan Cerita rakyat yang bernilai sejarah yang berisi asal-usul keturunan kalbu atau Kerajaan Yang Dua Belas Bangsa. Keturunan tersebut diungkapkan lengkap dengan nama perisai (Kerajaan atau Kalbu), keturunan, gelar, jabatan, tugas dan lokasi wilayahnya.

Nama Perisai Tujuh Koto Sembilan Koto, keturunan Sunan Pulau Johor, Gelar Paku Negoro, Jabatan Tumenggung, Tugas menunggu rumah Pusaka Sunan Pulau Johor dan Pegawai kerajaan, Lokasi Mersam, Sengkati Baru, Malapari, Tantan, Bungin Petar, Kumpeh, Sungai Abang untuk kerajaan Tujuh Koto. Lokasi Sembilan Koto, Teluk Kuali, Tanjung Aur, Dusun Danau, Teluk Jambu, Rantau Langkap, Rambutan, Jambu, Pagar pudding, dan Sungai Rambai.

Nama Perisai Petajin, Keturunan Orang Kayo Pedataran, Gelar Setio Guno, Jabatan Pesirah, Tugas Membuat dan Merawat rumah Raja, Lokasi Betung Bedarah.

Nama Perisai Muara Sebo, Keturunan Kembang Seri, Gelar Wira Sandika, Jabatan Kademang, Tugas Penjaga Keamanan, Lokasi Muara Tebo.

Nama Perisai Pemas Pemayung, Keturunan Rangga Emas, Gelar Puspo Wijoyo/Pangeran Keramo Yudho, Jabatan Temenggung, Tugas Pengadaan Kerbau, Kelapa Seratus, beras serratus gantang, asam garamnya, jikai ada sedekah atau penobatan Raja, Lokasi Kampung Gedang dan dan Tanjung pasir.

Nama Perisai Jebus, keturunan Orang Kayo Pingai, Gelar Suto Dilago, Jabatan Temenggung, tugas sebagai panitia penobatan. Jadi sebelum Raja dinobatkan, dialah yang dahulu Raja, sebab dialah yang mengatur semua keperluan Raja. Maka digelar juga Rajo. Tugas merawat rumah Raja. Lokasi Kampung Baru Tanjung Pedalaman.

BACA JUGA:  Keteladanan

Nama Perisai Air Hitam, Keturunan Orang Kayo Gemuk, Gelar Setio Guno, Jabatan Pesirah, Tugas Mengambil kayu dan air. Lokasi Lubuk Kepayang dalam air hitam.

Nama Perisai Awin, keturunan Sunan Muara Pijoan, Gelar Ngebi Raso Dano, Jabatan Penghulu/Pemangku, Tugas pengawal Raja. Lokasi Pulau Kayo Aro.

Nama Perisai Penagan, keturunan Sunan Muara Pijoan, Gelar Ngebi Singo keti, Jabatan Penghulu/Mangku, tugas Pengawal Raja. Lokasi Kuab.

Nama Perisai Miji, Keturunan Sunan Muaro Pijoan, Gelar Ngebi Kerti Diguno, Jabatan Penghulu/Pemangku, tugas Merawat Raja dan membuat kajang (atap anyaman) untuk Raja. Lokasi Sakeman.

Nama Perisai Pino Kawan Tengah, Keturunan Sunan Muaro Pijoan, Gelar Ngebi Suko Dirajo, Jabatan Penghulu/Pemangku, tugas Menyediakan pengangkutan. Lokasi Sungai Duren.

Nama Perisai Mestong Serdadu, keturunan Kiyai Patih bin Panembahan Bawah Sawo, Gelar Ngebi Singo pati Tambi Yudo, Jabatan penghulu/Pemangku, Tugas memelihara persenjataan, Lokasi Sarang Burung.

Nama Perisai Kebalin, keturunan Kiyai Senopati bin Panembahan Bawah Sawo, Gelar Jaga patih Temin Yudo, Jabatan Pemangku/Penghulu. Tugas Pengawa Raja. Lokasi Tarusan (Terusan).

Dengan demikian maka Kerajaan Nan Dua Belas Bangsa adalah Perisai Rajo Sari, Perisai Petajin, Perisai Air Hitam, Perisai Kebalin, Perisai, Serdadu Mestong (dari Panembahan Bawah Sawo), Perisai Pemas Pemayung (dari Ranggo Mas), Perisai Awin, Perisai Miji, Perisai Pino Kawan Tengah, Perisai Penagan, Perisai Muara Sebo dan Perisai Tujuh Koto Sembilan Koto. (*/Advertorial)

 

Direktur Media Publikasi dan Opini Tim Pemenangan Al Haris-Sani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *